8. Veilig internetten

Deze late night van 4 november 2014 was weer met ECP, ook partner van onze eerste aflevering. We presenteerden nieuw publieksonderzoek over de privacy beleving van burgers en spraken over de nieuwe website veiliginternetten.nl, die die dag werd gelanceerd door ECP, NCSC en EZ. Het was voor ons allemaal een drukke week, want deze avond was ook onderdeel van de landelijke campagne Alert Online. Hier de items:

1. Bart Schermer (Considerati) over het publieksonderzoek naar privacybeleving
2. Privacy Officers Rence Damming (KPN) en Eveline Sauren (UPC)
3. De gratis open Wifi van Nico Dammers (City Wireless)
4. Veiliginternetten.nl, met Wilma van Dijk (NCSC), Jacqueline Prins (EZ) en Marjolijn Bonthuis (ECP)
5. Straat interviews: Maakt u zich zorgen om uw privacy of om gehackt te worden?
6. Straat interviews: Wie vertrouwt u meer met uw gegevens: bedrijven of de overheid?
7. Straat interviews: Waar denkt u aan bij veilig internetten?
8. Straat interviews: Maakt u gebruik van open Wi-Fi en bent u zich bewust van de gevaren?
9. Straat interviews: Wat is uw gouden tip voor veilig internetten?